Obudowy z tworzyw sztucznych przeciwwybuchowe – Rose Oktabox (ATEX)


Rodzaj szyny, ilość i rodzaj złączek elektrycznych oraz wielkość i ilość przepustów kablowych na poszczególnych ściankach skrzynki są dobierane wg. katalogu producenta.
Skrzynki mogą być dodatkowo, na życzenie klienta, wyposażone w zawiasy (wewnętrzne lub zewnętrzne), płyty montażowe itp.

Program produkcji obejmuje:

  • 9 wariantów w 3 typo – wymiarach skrzynek od 80x80x70 do 160x160x93 mm.

Akcesoria – szyny DIN, złączki elektryczne, przepusty kablowe.
Zabezpieczenie przed wybuchem:

  • Ex II 2 G / 2 D
  • EEx e II T6
  • EEx ia IIC T6
  • EEx e(ia) IIC T6

Temperatura klasy T5 na żądanie.

obudowa Ex

>> Karta katalogowa (plik .pdf)

Dane techniczne
Materiał: poliester zbrojony włóknem szklanym z dodatkiem grafitu
Stopień ochrony: IP 66, EN60529
Udarność: >7 dżuli, wg. EN 50014
Kolor: czarny RAL 9011
Palność: materiał samogasnący wg.
UL 94/VO
Rezystancja pow.: <109 Ohm wg.EN 50014
Absorpcja wody: max. 0,7% wg.ASTM D570
Toksyczność: mat. bezhalogenowy
Praca w temp. otoczenia: od -20°C do +40°C
lub od -20°C do +40°C
-55°C ze specjalnym oznakowaniem na żądanie.
Powłoka lakiern.: malowana proszkowo, kolor RAL 7001 szary
Certyfikaty: Obudowy wyposażone – PTB 00 ATEX 1002,
Obudowy puste – PTB 01 ATEX 1061U,
Główny Instytut Górnictwa
Kopalnia Doświadczalna ?BARBARA? –
Orzeczenie KDB Nr.96.195 W i 96.196X
dotyczące obudów pustych i wyposażonych

 

Program produkcyjny
Wymiary (mm)
Ex e: Ex ia: Ex pusta: W L H
06.88 01 00 16.88 01 00 26.88 01 00 80 80 70
06.88 02 00 16.88 02 00 26.88 02 00 120 120 75
06.88 03 00 16.88 03 00 26.88 03 00 160 160 93

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.